จดหมายจากโรงเรียน
ถึงผู้ปกครอง

จากสถานการณ์ช่วงโควิด-19

View more

สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 5 ธ.ค. 2561
โดย : koradon

โรงเรียนเทพนารี แสดงความยินดีกับเด็กหญิงพรรณนารา บัวลอย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดหนูน้อยนพมาศ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แสดงฟ้อนเพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง เทศบาลสูงเม่น 22 พฤศจิกายน 2561