คุณครูตำรวจให้ความรู้เท่าทันป้องกันยาเสพติด

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 2 ก.ค. 2566
โดย : koradon

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดยสถานีตำรวจภูธรสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้จัดโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ) ประเทศไทย และได้มอบหมายให้ พันตำรวจโทมานพ ใจอุ่น รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม ซึ่งได้ผ่านการฝึกบอรมวิทยากร D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) เข้าทำการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนเทพนารี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิตในการป้องกันสารเสพติดและความรุนแรง ตระหนักถึงผลร้ายของยาเสพติด และความรุนแรง การเปรียบเทียบความแตกต่าง การวิเคราะห์สื่อ แรงกดดันการตัดสินใจการใช้สิทธิปฏิเสธ ตลอดจนได้เรียนรู้กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน สร้างภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทพนารีให้ความร่วมมือตามโครงการฯเป็นประจำทุกปีเสมอมา