ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 24 ธ.ค. 2561
โดย : koradon

โรงเรียนเทพนารี แสดงความยินดี กับเด็กหญิงกรภัทร์ ศรีใจวงค์ เด็กหญิงณพวรรณ พัฒน์ธนวัฒน์ เด็กหญิงวชิรญาณ์ ศักดิ์สิทธิ์ และเด็กหญิงอาคิรา สุขการเพียร สอบคัดเลือกได้ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจะสอบคัดเลือกรอบที่ 2 พร้อมกันทั่วประเทศต่อไป