ลูกเทพนารีแผนกอนุบาล ร่วมงานกรีฑาเอกชน สนง.ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 30 ธ.ค. 2561
โดย : koradon

บรรยากาศ การเดินขบวนพาเหรด นักกรีฑาและกองเชียร์ของลูกเทพนารี ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ถึง 6 และแผนกสองภาษา (THEPNAREE BILINGUAL SCHOOL) ในงานกรีฑาเอกชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ซึ่งการจัดงานดังกล่าว โรงเรียนเทพนารีมีส่วนร่วมในการจัดงาน โดยคณะครูและนักเรียนเป็นคณะกรรมการจัดขบวนพาเหรด การทำหน้าที่ถือป้ายกรีฑาเอกชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นำโดยวงโยทวาทิตโรงเรียนเทพนารี ได้รับเกียรติถือธงชาติ ธงกีฬา ธงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่อัญเชิญขบวนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยางกูร ถือธงโรงเรียนเอกชน จำนวน 20 โรงเรียนเข้าสู่สนาม ทั้งนี้ เด็กหญิงธนสุพร เหล่างาม ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาวิ่งคบเพลิง และน้องอนุบาลได้แสดงกลางแจ้ง Animal Dance ในพิธีเปิด นักเรียนมัธยมศึกษาปฏิบัติหน้าที่ชักธงชาติ ธงกีฬา ธงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน นับว่าเป็นเกียรติ เป็นประสบการณ์สำหรับลูกเทพนารีเป็นอย่างยิ่ง