ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2562
โดย : koradon

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล International Mathematics and science Olympiad (IMSO) โดยสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 รอบแรก โรงเรียนเทพนารีขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้