มอบเกียรติบัตรคนเก่งภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 22 เม.ย. 2563
โดย : koradon

นายสิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนเทพนารี และวิชาการระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 วิชาการแผนกสองภาษาและครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทั้งครูไทยและครูต่างชาติ ได้ประกาศผลการสอบ CEFR : European Framework of Reference for Languages และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นการทดสอบมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษาการสอบ CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรปและมีการยอมรับทั่วโลก ซึ่งโรงเรียนเทพนารี เป็นศูนย์สอบ ของสถาบัน Oxford University Press and Columbia university จัดให้มีการสอบระดับประถมศึกษา Oxford young Learner Placement test ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 ทั้งภาคปกติและแผนกสองภาษาและจัดสออบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 Oxford online Placement test เพื่อให้นักเรียนทุกระดับทราบถึงความสามารถทางด้านการฟังและการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนสอบได้ในระดับ A1 (beginner) ในระดับนี้ คุณสามารถเข้าใจ:ประโยคง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การสื่อสารอย่างช้าๆ ชัดๆ และมีจังหวะเว้นวรรคนานพอเนื้อหาที่สั้นและง่าย ชื่อและคำต่างๆ ที่คุ้นเคย สอบได้ระดับ A2 elementary ในระดับนี้ คุณสามารถเข้าใจ:บริบทอย่างง่ายที่เกี่ยวกับตัวคุณเอง ครอบครัวและงานสามารถใช้สื่อสารเพื่อแสดงความต้องการ อย่างช้าและชัดข้อความที่สั้นและง่าย สอบได้ระดับ B1 intermediate ในระดับนี้ คุณสามารถเข้าใจ:ใจความสำคัญในหัวข้อทั่วๆไป เช่น ที่ทำงาน โรงเรียน หรือการท่องเที่ยว รายละเอียดในเรื่องทั่วไปและเฉพาะเจาะจงผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน เนื้อหาในหัวข้อที่ตนสนใจ สอบได้ระดับ B2 upper intermediate ในระดับนี้ คุณสามารถเข้าใจ:ใจความสำคัญของเนื้อหาที่ซับซ้อน ภาษาพูด การถ่ายทอดสด หรือการออกอากาศต่างๆ เนื้อหาที่มีคำศัพท์หลากหลายและจำนวนมาก ซึ่งนักเรียนระดับประถมและระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทพนารี มีความสามารถในการสอบผ่านได้ทุกระดับของการประเมิน