นักเรียนระดับประถมศึกษารับเกียรติบัตร การอ่านภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 22 เม.ย. 2563
โดย : koradon

นายสิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนเทพนารีและฝ่ายวิชาการแผนกสองภาษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาแผนกสองภาษา ที่ผ่านการประเมินในแต่ละระดับของการอ่าน เพื่อยกย่องให้กำลังใจนักเรียน เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองในการอ่านไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ครูต่างชาติแผนกสองภาษา Miss.Johanna Claire White จบวุฒิการศึกษาจาก Massey University completed the requirements of the Primary Preservice Teacher Education Programme for the award of the Bachelor of Education(Teaching) เป็นผู้เชียวชาญด้านการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ท่านมีวิธีการและจิตวิทยาในการสอนนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมอบเกียรติบัตรให้กำลังใจนักเรียนเสมอมา เพื่อกระตุ้นความขยัน ความพยายามให้กับนักเรียนทุกคน ทั้งนี้ครูสิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์ ท่านได้ให้นโยบายอย่างเข้มในการให้ความรู้ความเข้าใจ การนำไปใช้ภาษาอย่างเป็นสากลและได้จัดให้นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ที่เป็นวิธีการอ่านสนุกตอบสนองนักเรียนทุกระดับ Reading eggs และมีการประเมินผลนักเรียนโดยจัดให้มีการสอบ CEFR : European Framework of Reference for Languages ของสถาบัน Oxford University Press เป็นการทดสอบมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษาการสอบ CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรปและมีการยอมรับทั่วโลก โรงเรียนเทพนารี เป็นศูนย์สอบ CEFR ของ Oxford University Press จัดให้มีการสอบระดับประถมศึกษา Oxford young Learner Placement test ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 ทั้งภาคปกติและแผนกสองภาษาและจัดสออบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 Oxford online Placement test เพื่อให้นักเรียนทุกระดับทราบถึงความสามารถและมีการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงความเชี่ยวชาญ เพื่อเข้าสู่สตวรรษที่ 21 ยุคดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence (AI)