ชื่นชมเชิดชูเกียรตินักเรียนได้รับรางวัลทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 22 เม.ย. 2563
โดย : koradon

โรงเรียนเทพนารี แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และแผนกสองภาษา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงิน และรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันทางวิชาการ วันการศึกษาเอกชน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์