เตรียมพร้อมสอบ ONET

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 22 เม.ย. 2563
โดย : koradon

นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี ได้รับการแต่งตั้ง จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ให้เป็นคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ร่วมกับคณะทำงาน กรรมการกลางสนามสอบ กรรมการประสานงาน/ประชาสัมพันธ์ ตัวแทนศูนย์สอบ นักการสนามสอบ และคณะกรรมการคุมสอบ มีนักเรียนเข้าสอบจากโรงเรียนเจริญราษฏร์ โรงเรียนเซนติฟรังซิสเซเวียร์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน จำนวนนักเรียน 377 คน 14 ห้องสอบ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการและตรวจความพร้อมสนามสอบ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ผลปรากฏว่า คณะกรรมการและสนามสอบมีความพร้อม ในการสอบตามมาตรฐาน ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องค์การมหาชน)