บรรยากาศการเรียน และกิจกรรมของนักเรียนเทพนารีที่นิวซีแลนด์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 5 ธ.ค. 2561
โดย : koradon

ตามที่โรงเรียนเทพนารี ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือเป็นพันธมิตรด้านการจัดการศึกษากับโรงเรียนมัธยมชาย Palmerston North Boys High School โรงเรียนมัธยมหญิง Palmerston North Girls High School และโรงเรียนระดับประถม Carncot Independent School ตั้งอยู่ที่ถนนฟิท เชอร์เบริ์ท เมืองพาร์ล เมอร์สตันนอร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนเทพนารีได้ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 6 คน คือ เด็กหญิงพัชรวีย์ สุวรรณกรินทร์ ชั้น ป.5 แผนกสองภาษา,เด็กชายธนภัทร ฉัตรสูงเนิน ชั้น ป.6 แผนกสองภาษา,เด็กหญิงปรวสวัตตี ฉัตรสูงเนิน ชั้น ม.1,เด็กหญิงเกิดกาญจน์ กุลพัทธ์คุณานนท์ ชั้น ม.2,เด็กชายรัฐพล จารุวิทยานันท์ ชั้น ม.4,นางสาวภัคจิรา บุญสุ ชั้น ม.6 ผลที่ได้รับในการเดินทางไปเรียนร่วมชั้นเรียนของนักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน และมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมภาษา ได้ความรู้และทักษะปฏิบัติในการเรียนร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนนานาชาติ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตของคนนิวซีแลนด์ และได้ท่องเที่ยวช่วงวันหยุดอย่างสนุกสนาน