เขตการรับสมัครเรียนประจำปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564