เขตการรับสมัครเรียนประจำปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565