รายละเอียดและวิธีการชำระเงิน มีดังนี้
 • ค่าสมัครเรียน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
 • วิธีการชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
 • แจ้งชำระเงิน หลังจากชำระเงิน ให้ผู้สมัครเข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยกรอกรายละเอียดพร้อมอัพโหลดรูปภาพหลักฐานการชำระเงิน
  แจ้งชำระเงินคลิกที่นี่
 • ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน หลังจากแจ้งชำระเงิน ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วัน ให้ติดต่อทางโรงเรียนเทพนารีต่อไป

รายละเอียดและวิธีการชำระเงิน

รายละเอียดและวิธีการชำระเงิน มีดังนี้
 • วิธีการชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
 • แจ้งชำระเงิน หลังจากชำระเงิน ให้ผู้สมัครเข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยกรอกรายละเอียดพร้อมอัพโหลดรูปภาพหลักฐานการชำระเงิน
  แจ้งชำระเงินคลิกที่นี่
 • ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน หลังจากแจ้งชำระเงิน ตรวจสอบ สถานะการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วัน ให้ติดต่อทางโรงเรียนเทพนารีต่อไป
 • และสามารถติดต่อสอบถามทาง Inbox. ทั้ง Facebook และ line
 • Facebook : https://www.facebook.com/ThepnareePhrae

รายละเอียดการชำระเงิน

ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ประเภท สาขา
กรุงไทย 980-336-6785 นายพงศ์เทพ พันธุ์นิติพงศ์ ออมทรัพย์ สูงเม่น
กรุงเทพ 304-303-7625 นายพงศ์เทพ พันธุ์นิติพงศ์ ออมทรัพย์ เด่นชัย