ท่านอาจารย์พงศ์เทพ พันธุ์นิติพงศ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพนารีศิษย์เก่าแม่วัง 6

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 13 ธ.ค. 2565
โดย : koradon

 

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพนารี แสดงความยินดีด้วยความเคารพ ที่ท่านอาจารย์พงศ์เทพ พันธุ์นิติพงศ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพนารีศิษย์เก่าแม่วัง 6 ได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น “ผู้ประสบผลสำเร็จด้านการประกอบอาชีพ อุทิศตนเพื่อสถาบัน สังคม และมีคุณธรรมจริยธรรม” ในวาระครบรอบ 50 ปี สมาคมศิษย์แม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีพล เจาะจิตต์ นายกสภาสถาบันการศึกษาอาชีวภาคใต้ ดดีตผู้อำนวยการวิทยาเขตเกษตรลำปาง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 พวกเราชาวเทพนารีขอให้กำลังใจท่านในการอุทิศตนเพื่อสังคมต่อไป