ให้ความอนุเคราะห์ไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมทักษะการสอนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนลูกเสือ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 13 ธ.ค. 2565
โดย : koradon

 

นายสิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนเทพนารี รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเทพนารี และพันเอกบุญนำ เทศัชบุตร ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนลูกเสือโรงเรียนเทพนารี ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเลขานุการสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ และบุคลากรทางการลูกเสือโรงเรียนเทพนารี ได้ให้ความอนุเคราะห์ไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมทักษะการสอนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนลูกเสือ ให้กับผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนอนุบาลแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ โรงเรียนเทพนารีให้ความอนุเคราะห์มอบแผนปฏิบัติการสอนและฝึกกิจกรรมลูกเสือระดับอนุบาลปีที่ 1 – 3 หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 หลักสูตรลูกเสือสามัญ ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมฯ
ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพลูกเสือมายังโรงเรียนเทพนารี เพื่อจะทำการจัดกิจกรรมพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนลูกเสือในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตลอดหลักสูตร 40 คาบเรียน เพื่อจะใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่อไป