รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จากการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯระดับจังหวัด โดยสโมสรไลน์ออนส์จังหวัดแพร่

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 13 ธ.ค. 2565
โดย : koradon

โรงเรียนเทพนารี ขอชื่นชมแสดงความยินดี นักเรียนได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จากการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯระดับจังหวัด โดยสโมสรไลน์ออนส์จังหวัดแพร่ จัดการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯครั้งที่ 26 ระดับจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเซตะวัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ในระดับประถมศึกษามีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 18 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 โรงเรียน 1. ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทพนารี สอบได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 900 บาท - เด็กชายราชันต์ จารเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 - เด็กหญิงศุภรดา ฟุ่มเฟือย นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 - เด็กหญิงสุพิชชะญาฐ์ สุทธพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเทพนารี สอบได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 900 บาท และได้เป็นตัวแทนจังหวัดแพร่เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค - เด็กชายกรภัทร์ ธำรงสิริกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 - เด็กชายถิรฉัตร ศิริสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 - เด็กชายภฤศธร ศรีการะเกตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 ขอชื่นชมลูกเทพนารีที่มีความขยันและรักการอ่าน ขอให้กำลังใจลูกสอบแข่งขันในระดับภาคต่อไป