รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 13 ธ.ค. 2565
โดย : koradon

โนางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี แสดงความยินดี มอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนในแต่ละกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ต่อไป