รับรางวัลทางวิชาการระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 13 ธ.ค. 2565
โดย : koradon

โรงเรียนเทพนารี แสดงความยินดี นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโอกาสที่ได้รับรางวัลทางวิชาการระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ นายสิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนเทพนารี ได้มอบช่อดอกไม้ เกียรติบัตร ทุนการศึกษา และให้โอวาทเป็นกำลังใจแก่นักเรียนในการตั้งใจเรียนต่อไป