รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยา จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 13 ธ.ค. 2565
โดย : koradon

โรงเรียนเทพนารี แสดงความยินดี ในโอกาสที่ เด็กชายเขมณัฐ เดชธรรม , เด็กชายศุภกร วดีอินทวงศ์ , เด็กหญิงพิชาญาณ์ จันรุณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยา จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่