ลูกเสือเนตรนารี เป็นตัวแทนกองลูกเสือโรงเรียนเทพนารี เข้ารับรางวัลสวนสนาม

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 13 ธ.ค. 2565
โดย : koradon

(14 สิงหาคม 2565) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ระดับประเทศ ประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 24 รางวัล ณ โรงแรมดีวาลักข์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายอำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธี กองลูกเสือโรงเรียนเทพนารี ตัวแทนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลจากการประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี ได้มอบหมายให้ครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำลูกเสือเนตรนารี เป็นตัวแทนกองลูกเสือโรงเรียนเทพนารี เข้ารับรางวั