รับเหรียญรางวัล ในการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 13 ธ.ค. 2565
โดย : koradon

นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียน ในโอกาสนักเรียนได้รับเหรียญรางวัล ในการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ของมูลนิธิทีเด็ดเพื่อการศึกษา