ได้รับรางวัลการแข่งขัน “ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้โล่รางวัลชนะเลิศ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 4 ม.ค. 2566
โดย : koradon

โรงเรียนเทพนารีแสดงความยินดีกับนางสาวศศิวิมล ดอนดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวธัญวรัตน์ เดชธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายศุภณัฐ รัตนวิมลชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน “ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้โล่รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จากรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แข่งขันตามโครงการเปิดกล่องชอล์กปีที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565 “Lifelong Learners, The Power of Education นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน” 23 ธันวาคม 2565 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่