นักเรียนรับรางวัลคุณธรรมจริยธรรม

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20 มี.ค. 2566
โดย : koradon

โรงเรียนเทพนารี แสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัด การประกวดบรรยายธรรมและการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
ด้วยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบาย “นำกิจกรรมทางศาสนาสู่เยาวชน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทุกช่วงวัย มุ่งให้เด็กและเยาวชนเป็นเด็กดี คนเก่ง คนมีความสุข” จึงกำหนดจัดการประกวดบรรยายธรรมและประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2566 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาและเผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดถึงมารยาทไทยที่งดงาม ผ่านกระบวนการบรรยายธรรมที่ถูกต้องตามหลักวาทศิลป์ ผู้ที่ชนะการประกวดระดับประเทศ จะได้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน ในงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2566
คุณครูนำนักเรียนเข้าร่วมประกวดฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นักเรียนโรงเรียนเทพนารี ได้รับรางวัลระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าประกวดในระดับประเทศทุกประเภท ขอให้กำลังใจนักเรียนมุ่งมั่นเพื่อไปเป็นตัวแทนจังหวัดแพร่เข้าประกวดระดับประเทศต่อไป