ที่ตั้งโรงเรียน

449 ม.3 ถ.นันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130